هواپیما – مسطح انتقال تروریستی حمله تروریستی

هواپیما – مسطح: انتقال تروریستی حمله تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیات رئیسه گفت از حمله تروریستی پشت تریبون نگو! ، نطق اضطراری در روز اتفاق تروریستی در مجلس

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به حمله تروریستی روز چهارشنبه گذشته به مجلس گفت که تاکید رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان حفظ آرامش جلسه در حین این اتفاق بود.&

هیات رئیسه گفت از حمله تروریستی پشت تریبون نگو! ، نطق اضطراری در روز اتفاق تروریستی در مجلس

نطق اضطراری در روز اتفاق تروریستی در مجلس/ هیات رئیسه گفت از حمله تروریستی پشت تریبون نگو!

عبارات مهم : انتقال

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به حمله تروریستی روز چهارشنبه گذشته به مجلس گفت که تاکید رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان حفظ آرامش جلسه در حین این اتفاق بود.

به گزارش ایسنا، منوچهر جمالی اظهار کرد: در حالی که بیش از یک ساعت از حمله تروریست ها به مجلس گذشته بود و سروصدای تیر و انفجار در مجلس به گوش می رسید قرعه نطق اضطراری پنج دقیقه ای به نام من افتاد. در همان وقت از هیأت رئیسه یادداشتی به من رسید که چون جلسه بازتاب رادیویی دارد چیزی از عنوان حمله به مجلس مطرح نشود تا این التهاب به مردم انتقال یافته نشود.

هیات رئیسه گفت از حمله تروریستی پشت تریبون نگو! ، نطق اضطراری در روز اتفاق تروریستی در مجلس

وی افزود: البته تا آن موقع همه نمایندگان از طریق پیامک و خبر رسان تلگرام از چند و چون اتفاق مطلع شده است بودند ولی به هر حال نظر هیأت رئیسه و نمایندگان حفظ آرامش مجلس بود تا وحشت و دلهره ای به مردم القا نشود. در عین حال شرایط ملتهب، سخت و خاصی بود.

این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد: جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس تا آخرین دقایق با آرامش و طمانینه اداره شد و این نظر واحد در نمایندگان وجود داشت که دستور کار عادی مجلس و صحبت ناطقین طبق روال عادی انجام شود. با اتمام جلسه نیز نمایندگان در گروه های چند نفره از درب پشتی مجلس خارج و با خودرویی به بیرون انتقال یافته شدند.

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به حمله تروریستی روز چهارشنبه گذشته به مجلس گفت که تاکید رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان حفظ آرامش جلسه در حین این اتفاق بود.&

وی درپایان گفت: ما این آرامش را مدیون ایستادگی و مقاومت نیروهای امنیتی و همچنین کارمندان مجلس بودیم که جمعی از آن ها نیز در این اتفاق به شهادت رسیدند.

واژه های کلیدی: انتقال | تروریستی | حمله تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs