هواپیما – مسطح انتقال تروریستی حمله تروریستی

هواپیما – مسطح: انتقال تروریستی حمله تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

مهران غفوریان جهت عمل جراحی در بیمارستان خوابیدن شد

بازیگر سریال «پنچری» شب گذشته در بیمارستان نیکان خوابیدن شد تا به سرعت تحت عمل جراحی قرار بگیرد. مهران غفوریان جهت عمل جراحی در بیمارستان خواب..

ادامه مطلب